נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל מניות חו"ל

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל מניות חו"ל  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
157.40 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש -3.77% תשואה יומית -1.04% 161.00 1132752 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -1.53%      0.00% 199.70 1132760 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P UK High Yield Dividend Aristocrats ) מנוטרלת מטבע (40a)
141.56 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  2.47% תשואה יומית -0.37% 405.80 1131069 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית (DJ Internet Composite (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
135.50 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש -5.83% תשואה יומית  0.64% 361.70 1131200 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית (STOXX Europe 600 Banks (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
2.20 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  1.47% תשואה יומית  0.67% 1,800.00 1133669 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats)
866.55 ₪ 33 תשואה מתחילת החודש  3.80% תשואה יומית  0.80% 1,392.00 1137728 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (NTR) ISE Cyber Security)
144.32 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש  2.60% תשואה יומית  0.44% 11,460.00 1137686 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (NTR) S&P Health Care)
100.71 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  3.88% תשואה יומית  0.76% 15,810.00 1139096 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (NTR) S&P low volatility)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  3.23%      0.00% 15,640.00 1135102 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (PR) S&P Transportation)
6,182.99 ₪ 20 תשואה מתחילת החודש -5.54% תשואה יומית  0.34% 1,792.00 1129980 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (PR) STOXX Europe 600)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.19%      0.00% 7,385.00 1139088 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da)(NTR) S&P 500 low volatility high dividend)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.51%      0.00% 1,438.00 1130954 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית FTSE 250 Mid Cap מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
33.51 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.73% תשואה יומית -0.26% 3,030.00 1131093 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית IPOX 100 US מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
104.74 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  2.16% תשואה יומית  0.10% 7,192.00 1137553 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq 100 סד-3 (PR) מנוטרלת מטבע (40a)
30.02 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  1.36% תשואה יומית -0.36% 3,358.00 1131077 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq Biotechnology מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
114.78 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש -11.12% תשואה יומית  1.18% 8,717.00 1131085 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq Golden Dragon China מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
82.11 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  0.59% תשואה יומית  0.84% 458.70 1132893 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P 500 Dividend Aristocrats) מנוטרלת מטבע (40a)
60.21 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.83% תשואה יומית  1.09% 1,954.00 1139070 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) S&P 500 low volatility high dividend) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.94%      0.00% 939.30 1137694 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) STOXX Europe 600 Automobiles & Parts) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  5.64%      0.00% 1,312.00 1137702 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) STOXX Europe 600 Health Care) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -1.03%      0.00% 306.80 1137710 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית NTR) STOXX Europe 600 Real Estate) מנוטרלת מטבע (40a)
81.71 ₪ 7 תשואה מתחילת החודש  0.66% תשואה יומית  0.49% 4,756.00 1137546 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P 500 סד-3 (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)
292.07 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש  2.04% תשואה יומית  0.69% 2,902.00 1135078 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P Health Care מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  2.04%      0.00% 2,600.00 1130962 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P Mid Cap 400 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
253.54 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  3.16% תשואה יומית -0.20% 2,974.00 1137660 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P Technology ארהב (NTR) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.91%      0.00% 10,690.00 1134311 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית US Buyback מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  2.03%      0.00% 1,959.00 1128297 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית אוסטרליה 4Da) (PR) S&P ASX 200)
1,296.44 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש -6.32% תשואה יומית -1.69% 3,204.00 1134352   תכלית איטליה FTSE MIB מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
97.11 ₪ 4 תשואה מתחילת החודש -5.38% תשואה יומית -2.13% 4,236.00 1137744 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית אנרגיה ארהב 4Da) (NTR) S&P)
26.54 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  1.19% תשואה יומית -0.42% 11,900.00 1135110   תכלית ארה"ב 4Da) (NTR) S&P Consumer Discretionary)
167.15 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש  1.67% תשואה יומית -0.48% 7,325.00 1130442 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית בנקים אזוריים ארהב 4Da) (NTR) S&P)
402.53 ₪ 12 תשואה מתחילת החודש -2.36% תשואה יומית  0.26% 1,529.00 1130624   תכלית גרמניה MidCap MDAX מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
24.99 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -4.22%      0.00% 6,542.00 1130459 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה 4Da) (PR) MidCap MDAX)
906.61 ₪ 37 תשואה מתחילת החודש -4.67% תשואה יומית -0.08% 12,040.00 1137579 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה Dax 30 סד-3 (GTR) מנוטרלת מטבע (40a)
707.27 ₪ 14 תשואה מתחילת החודש -2.60% תשואה יומית  0.58% 6,565.00 1147743 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה TecDAX (NTR) (4Da)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.57%      0.00% 602.30 1134303 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית נפט וגז ארהב DJ מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
33.25 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -5.42% תשואה יומית  0.21% 186.70 1135631   תכלית ספרד MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -1.59%      0.00% 241.10 1141498 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית עולמי כל המדינות NTR) MSCI ) מנוטרלת מטבע (40a)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.87%      0.00% 5,835.00 1135797   תכלית עולמי מפותחות MSCI מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
115.93 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש -0.43% תשואה יומית  0.21% 8,473.00 1136944 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית פיננסים ארהב 4Da) (NTR) S&P IXMNTR)
372.78 ₪ 6 תשואה מתחילת החודש -0.45% תשואה יומית  0.36% 2,216.00 1136027 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית פיננסים ארהב Sַ&P IXMNTR מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
163.04 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  1.45% תשואה יומית  0.97% 7,913.00 1137678 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית צריכה ארהב 4Da) (NTR) S&P IXRNTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.87%      0.00% 10,480.00 1135649   תכלית צרפת CAC 40 מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
503.13 ₪ 26 תשואה מתחילת החודש  1.71% תשואה יומית -0.85% 6,418.00 1127935 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית ראסל 2000 (4Da) (PR)
116.47 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש -0.55% תשואה יומית -0.09% 2,168.00 1135086 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית תעשיה ארהב (S&P (NTR מנוטרלת מטבע (40a)
4.74 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  0.17% תשואה יומית  0.10% 8,620.00 1140201 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית תעשיה ארהב 4Da) (NTR) S&P)
823.87 ₪ 32 תשואה מתחילת החודש  2.52% תשואה יומית  0.60% 6,012.00 1140334 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית תעשיות בטחוניות ארהב 4Da) (NTR) S&P)
14,231.99 ₪ 62 תשואה מתחילת החודש  1.15% תשואה יומית  0.61% 11,480.00 1095710 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da)(PR) S&P 500)
853.44 ₪ 19 תשואה מתחילת החודש  0.72% תשואה יומית  1.05% 2,787.00 1107556   תכלית 500 S&P מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)
167.28 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש  0.56% תשואה יומית  0.69% 3,059.00 1118785 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית S&P 500 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (PR)
1,146.88 ₪ 35 תשואה מתחילת החודש  2.64% תשואה יומית  0.79% 14,010.00 1095728 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (PR) Nasdaq 100)
49.95 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש  2.42% תשואה יומית  1.06% 7,523.00 1118777 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nasdaq 100 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (PR)
284.11 ₪ 7 תשואה מתחילת החודש  2.32% תשואה יומית  0.83% 7,178.00 1099373   תכלית Nasdaq 100 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (PR)
353.31 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -0.96% תשואה יומית  0.10% 2,059.00 1118710 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית עולמי כל המדינות 4Da) (PR) MSCI)
12,109.83 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש -5.58% תשואה יומית  0.89% 1,590.00 1122647   תכלית שווקים מתעוררים 4Da) (NTR) MSCI)
16.00 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -1.88% תשואה יומית -1.10% 406.30 1105402   תכלית Dax Global BRIC מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
258.67 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש -7.10% תשואה יומית  0.62% 4,866.00 1115542 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה 4Da) (GTR) Dax 30)
7.63 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -0.50% תשואה יומית -0.17% 17,740.00 1095736 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית Nikkei 225 סד-1 (4Da) (PR)
522.29 ₪ 13 תשואה מתחילת החודש -4.78% תשואה יומית -0.18% 11,360.00 1118793 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-1 (40a) (GTR)
347.66 ₪ 13 תשואה מתחילת החודש -4.85% תשואה יומית -0.17% 11,570.00 1114891 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית גרמניה Dax 30 מנוטרלת מטבע סד-2 (40a) (GTR)
660.02 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש -1.94% תשואה יומית -0.14% 20,670.00 1118728   תכלית Nikkei 225 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -0.90%      0.00% 1,104.00 1108695 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית קנדה S&P 60 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -2.25%      0.00% 9,191.00 1120443 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית קוריאה 4Da) (PR) Kospi 200)
20.20 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -3.27% תשואה יומית -0.86% 266.00 1117456   תכלית קוריאה Kospi 200 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
2,270.83 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -8.08% תשואה יומית  0.34% 5,281.00 1122225 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית רוסיה 4Da) (PR) RDXUSD)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש -6.01%      0.00% 6,720.00 1115476 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית ברזיל 4Da) (GTR) IBOV)
55.76 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש -1.25% תשואה יומית -0.56% 602.20 1115559 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית הודו 4Da) (PR) Nifty)
171.75 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש -5.28% תשואה יומית  0.63% 7,944.00 1118074   תכלית סין 4Da) (PR) FTSE 50)
51.60 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -4.97% תשואה יומית  1.55% 10,510.00 1099381   תכלית סין HSCEI מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
47.76 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש -6.80% תשואה יומית  0.19% 15,760.00 1095744 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (PR) Euro Stoxx 50)
615.99 ₪ 15 תשואה מתחילת החודש -4.46% תשואה יומית -0.15% 3,363.00 1101823   תכלית Euro Stoxx 50 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
202.18 ₪ 8 תשואה מתחילת החודש  1.54% תשואה יומית -0.59% 11,840.00 1095751 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית 4Da) (PR) NASDAQ Biotechnology)
358.12 ₪ 5 תשואה מתחילת החודש  1.11% תשואה יומית -0.24% 1,633.00 1120971   תכלית ראסל 2000 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
1,580.89 ₪ 26 תשואה מתחילת החודש -2.36% תשואה יומית  0.34% 7,573.00 1116565   תכלית FTSE 100 מנוטרלת מטבע (40a) (PR)
96.19 ₪ 2 תשואה מתחילת החודש  0.72% תשואה יומית  0.96% 12,670.00 1135094 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת צריכה ארהב (100%) מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  1.00%      0.00% 13,130.00 1132935 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) S&P Dividend Aristocrats מנוטרלת מטבע (40a) (NTR)
227.31 ₪ 9 תשואה מתחילת החודש  2.43% תשואה יומית -0.16% 18,970.00 1129410   תכלית משולבת (3) מניות ארהב (4Da) (PR)
0.00 ₪ 0 תשואה מתחילת החודש  0.54%      0.00% 11,070.00 1136092 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת (3) מניות עולמי מנוטרלת מטבע (40a)
63.03 ₪ 3 תשואה מתחילת החודש  0.65% תשואה יומית  0.74% 10,820.00 1136191 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת בריאות (70%) ביוטכנולוגיה (30%) מנוטרלת מטבע (40a)
10.43 ₪ 1 תשואה מתחילת החודש -3.46%      0.00% 10,330.00 1136100 השקעה מחדש בנכס הבסיס תכלית משולבת מניות אירופה מנוטרלת מטבע (40a)
419.56 ₪ 13 תשואה מתחילת החודש  1.60% תשואה יומית  0.13% 23,430.00 1123694   תכלית משולבת (3) מניות חול מנוטרלת מטבע (40a) (PR)

 


 

תעודת סל עוקבת אחר נכס בסיס, והיא בעלת קשר מתמטי פשוט וברור אל המדד אחריו היא עוקבת.

תעודות סל מניות חו"ל, עוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים כגון מדד המניות היפני - ניקיי 225. כמו כן, קיימות תעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות סקטוריאליים כגון מדד הנאסד"ק ביוטכנולוגיה, או מדדים גלובליים כגון מדד ה- MSCI ACWI, וה- MSCI EM.

 

חשיפה / נטרול למט"ח

ישנן תעודות סל מניות חו"ל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים ונסחרות במונחי המטבע של מדינת המדד. למשל, מחירה של תעודת הסל העוקבת אחר מדד יורוסטוקס 50, יושפע הן משינויים במדד היורוסטוקס 50 והן משינויים בשער האירו-שקל.

ישנן תעודות סל מניות חו"ל העוקבות אחר מדדים בינלאומיים, הנסחרות במונחי שקל ולמעשה הן מנוטרלות מטבע ואין להן חשיפה למטבע חוץ (מט"ח).

 

מדדי מחיר (חלוקת דיבידנד מול Reinvest)

בחו"ל, רוב המדדים מתואמי מחיר. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד אינו לוקח בחשבון כלל את הדיבידנדים המחולקים.

תעודות סל העוקבות אחר מדדי מחיר, חלקן מחלקות את הדיבידנדים אחת לתקופה וחלקן משקיעות אותם חזרה במדד (שיטת ה- Reinvest) והם משולמים בסוף חיי התעודה. בכל מקרה מחיר התעודה כולל את הדיבידנד (בין אם הוא צבור נומינלית ובין אם הוא מושקע מחדש במדד). על מנת לדעת איזו תעודה צוברת, איזו תעודה מחלקת וכולי, יש לבדוק כל תעודה לגופה.

 

דמי ניהול וחישוב מקדמים

חלק מתעודות הסל העוקבות אחר מדדי מניות, גובות דמי ניהול הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת הסל באופן יומי. בנוסף, יש לזכור כי תיתכן חשיפה למט"ח ותיתכן חלוקת דיבידנדים צבורים, מהם יושפע מחיר התעודה.

 


 

דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל מניות חו"ל

 

נכס בסיס

מדד נאסד"ק 100

מחיר נכס הבסיס

1800

מקדם דמי ניהול

0.98239

שער חליפין שקל - דולר

3.729

מקדם דיבידנד צבור בנקודות

0.244

מחלק T

200

 
 
 
 
 
 
 

כל הנתונים והמקדמים מתפרסמים בכל יום מסחר באתר הבורסה לני"ע.

חישוב מחיר תעודת סל מניות חול

 

דוגמא לחישוב מחיר תעודת סל מניות חול

 

תוצאת החישוב המתקבלת היא למעשה שער התעודה ברגע נתון במסחר בבורסה.
מלבד מקדם דמי הניהול והדיבידנד הצבור המתפרסמים באתר החברה ודיווחי החברה לבורסה (ניתן למצוא בדיווחי החברות באתר המאיה
www.maya.tase.co.il ובאתר הרשות לניירות ערך www.isa.gov.il במערכת המגנ"א), שאר הפרמטרים המשפיעים על מחיר התעודה הינם שער המט"ח הרציף וכן שער המדד הרציף.