נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

תעודות סל בחסר  - מדדי מניות

 

תכלית תעודות סל  >  תעודות סל בחסר  > מדדי מניות  > בחר:   > 

תמורה
כספית
באלפי ₪
כמות
עסקאות

 
תשואה
מתחילת
החודש ב-%
תשואה
יומית
ב-%
מחיר
אחרון

באג'
מספר נייר Reinvest שם התעודה
מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד         מיון בסדר עולה מיון בסדר יורד
192.70 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש  0.17% תשואה יומית -2.06% 466.10 1129642   תכלית ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי (60A)
387.67 ₪ 11 תשואה מתחילת החודש  0.18% תשואה יומית -1.09% 1,086.00 1122076   תכלית חסר תא 35 (2667) (60A)
1,566.82 ₪ 23 תשואה מתחילת החודש -2.68% תשואה יומית -1.21% 660.00 1116086   תכלית חסר תא 90 (1748) (60A)
203.55 ₪ 29 תשואה מתחילת החודש -1.25% תשואה יומית -2.36% 480.20 1101815   תכלית חסר תא 125 (1900) (60A)

תעודות סל בחסר (שורט), הן תעודות סל העוקבות באופן הפוך אחר מדדי מניות, מדדי אג"ח ומחירי סחורות. כלומר, תעודת סל בחסר מאפשרת למשקיע להרוויח כאשר מדד המניות, מדד האג"ח או מחיר הסחורה יורד ולהיפך.
 

מכירה בחסר / שורט - Short
באופן כללי, מכירה בחסר (שורט) הינה שיטת השקעה ליצירת רווח, כאשר מחירו של נכס בסיס נמצא במגמת ירידה. לצורך כך, משאיל המוכר נכס מצד שלישי ומוכר אותו בשוק. זאת על מנת לרכוש אותו במחיר זול יותר בעתיד ולהחזירו לצד השלישי, במטרה להרוויח את הפרש המחירים.
המונח "שורט" מגיע מאנגלית. פעולת Selling Short: היא פעולת מכירה, בה נייר הערך אינו בבעלותו של המוכר, והוא מקווה לרכוש אותו במועד מאוחר יותר, לאחר שמחירו ירד.
 

תעודות סל בשורט

ישנם סוגים שונים של תעודות סל שורט.

  1. תעודות סל שורט בנקודות [למשל, תעודת סל שורט נדל"ן (500)].
  2. תעודות סל שורט באחוזים [למשל, תעודת סל שורט בנקים פי 2 יומי].


תעודת סל שורט בנקודות (בעלת מינוף משתנה)

על מנת ליצור מנגנון שורט, יש צורך בקשר מתמטי הפוך בין מחיר התעודה למחיר נכס הבסיס. בהנפקת תעודת סל שכזו נקבע מספר, הדרוש לחישוב מחיר התעודה והנגזר ממחיר נכס הבסיס. מספר זה נקרא קבוע / סטרייק (Strike) וערכו הוא בדרך כלל פי 2 ממחיר המדד ביום ההנפקה (אם בעת ההנפקה מחיר נכס הבסיס הוא 300, ערך הקבוע יהיה 600).

דוגמא לפעולת מנגנון שורט: אם שווי מדד תל-אביב 25 יורד בעשר נקודות ממחיר 1100 למחיר 1090, שווי תעודת הסל בשורט עולה ב- 10 נקודות.

 

לתעודת סל מסוג זה, קיים מינוף משתנה הנקבע על פי היחס בין מחיר המדד למחיר התעודה ומבטא את תזוזת התעודה באחוזים, לעומת שינוי של אחוז אחד בנכס הבסיס.

ברגע שמשקיע רכש את התעודה, המינוף עבורו נשאר קבוע (כל עוד הוא אינו רוכש/מוכר יחידות נוספות).

מינוף של 2, מעניק למשקיע כח קניה כפול מהשקעתו המקורית.

דוגמא: אם משקיע רוכש תעודת סל שורט בנקודות בעלת מינוף 2 בעלות של 10K ש"ח, הוא נהנה מחשיפה כפולה לסכום השקעתו, כלומר בידיו כח קניה של 20K ₪ (אם התעודה היתה במינוף 1).

 

תעודת סל שורט בנקודות עשויה לפקוע בתנאים מסוימים וכפי שמצוין בתשקיף התעודה. בדרך כלל, מנגנון המרה כפויה פועל כאשר מחיר המדד מגיע ל- 80% מערך הקבוע וזאת על פי דרישות הבורסה (יש לבדוק כל תעודה לגופה).

 

חישוב מחיר התעודה

נכס בסיס                 

מדד ת"א 25     

מחיר נכס הבסיס

1100

קבוע / סטרייק

1700

 

 

 

 

מחיר התעודה שווה לקבוע/סטרייק פחות נכס הבסיס

600 = 1100 – 1700

 

חישוב המינוף בתעודה

המינוף שווה למחיר המדד לחלק למחיר תעודת הסל-


1.83 = 1100
           600


כל שינוי של 1% במדד, יוביל לשינוי של 1.83% בתעודת הסל, בכיוון ההפוך.