נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

 

מדיניות פרטיות

קבוצת תכלית תעודות סל (להלן:"תכלית") מאמינה כי שמירה על פרטיות המבקרים באתר החברה הינו עקרון חשוב ולשם כך יצרנו את מסמך זה. מסמך זה יתאר את הדרך שבה אנחנו שומרים על פרטיות המבקרים ובנוסף יסביר את מדיניות החברה כלפי מידע שנאסף על ידנו בזמן הגלישה באתר.

 

איסוף מידע
קיימים סוגי מידע שונים הנאגרים על ידי תכלית. מידע כללי (הכולל מספר מבקרים באתר, זמן שהות באתר, דפי אתר שנצפו) וכן מידע ופרסום עתידי שמכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר. המידע הכללי נאסף על מנת לשפר את השירות שתכלית מספק דרך האתר, והמידע האישי נאסף בשביל לתקשר עם המבקרים שסיפקו אותו באורח שוטף.

 

מידע כללי על המבקרים באתר
תכלית אוספת מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך הזמן שארך הביקור באתר ומספר הדפים הממוצע שהמבקרים ביקרו. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי בלבד, כלומר לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.


המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע ("cookie") "עוגיה" ("WEB SERVER LOG"). "עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. למרות שבמקרים מסוימים שולחת תכלית "עוגיות" למחשבי המבקרים, אין אנו יודעים את זהותם או את פרטיהם האישיים של אותם מבקרים, אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק את פרטיהם המזהים לתכלית. כאמור המידע הכללי בנוגע למבקרים באתר משותף לחברות השונות של תכלית, והינו נאסף ונאגר לשם שיפור תוכן האתר, שיפור איכותו, פרסום עתידי והשירותים שניתנים דרכו בדיקת טיב השירותים הניתנים באמצעותו.

 

מסירת מידע אישי באמצעות האתר
מידע אישי כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות, או כל מידע אחר נאסף לאחר שהמבקר התבקש לספקו כדי לקבל שירותים מתכלית, והוא נאסף ונשמר במאגרי החברה. המידע הנ"ל נאסף על ידי תכלית אך ורק אם ניתן מרצונו החופשי של המבקר ו/או במקרים בהם הוא נחוץ לשם עריכת הסכם מחייב בין תכלית ו/או מי מבין חברותיה לבין המבקר. המידע ייאסף וישמר במאגרי החברה גם לצורכי שליחת מידע שיווקי באם המבקר ביקש לקבלו, וכשהחברה תעשה סקרים מקוונים מעת לעת.

 

כל מידע שיימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר לתכלית, הן במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר, הן בעת בקשה לקבלת מידע אישי או כללי, הן בהצעות למוצרים ו/או שירותים של תכלית, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר באתר ויהווה הסכמה ברורה מצידו של המבקר לבין תכלית או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות הדין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת המבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.


בנוסף, המידע שתכלית אוספת מהמבקרים, בין אם מדובר במידע כללי ובין אם מדובר במידע אישי אודות המבקרים שניתן לתכלית בהסכמה מלאה, באתר מיועד לשיפור השירות וליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים פיננסיים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתלונות ותביעות. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הינו על ידי תכלית ולשימושן של חברות הבת מתכלית. בנוגע לקבלת מידע שיווקי על מוצרים ושירותים של תכלית וחברות הבת מתכלית, למבקר/לקוח יש אפשרות לבחור בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע.

 

ישנם שלושה מקרים בהם תכלית תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים באתר לצד שלישי

•          במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם יבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.

•          אם יתקבל בידי תכלית צו שיפוטי המורה לה למסור לרשות שיפוטית ו או צד שלישי פרטים על המבקר באתר או המידע אודות המבקר באתר.

•          המידע יועבר לרשויות המדינה, שעל-פי הדין תכלית או חברות בשליטתה, מחויבות לשלוח דיווחים.

 

בטיחות וסודיות
תכלית עושה את מירב המאמצים על מנת להגן על סודיות הפרטים שנמסרו על-ידי המבקרים באתר ושמירתם, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
אבטחת המידע באתר תכלית כשזה נוגע למידע אישי נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות עם המבקר באתר. בשל כך, לפני קבלת שירותים אישיים הכוללים מידע אישי, יתבקש המבקר באתר לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי לקבלת השירות.
ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן של המבקר לבין שרת אתר תכלית מוצפן ומאובטח בשיטות הצפנה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט כיום, במטרה למנוע חשיפת מידע של המבקרים באתר של תכלית למבקרים אחרים ברשת האינטרנט.

תכלית עושה שימוש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת ובהתאם לכך שרת האתר מוגן ע"י חומת אש (Firewall).
 

באופן טבעי, טכנולוגיות בתחום התוכנה והחומרה מתעדכנות ומשתכללות עם הזמן, ותכלית מתעדכנת באופן שוטף בשינויים החלים בנושאים אלו. על אף האמור, לתכלית אין יכולת לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מושלם מפני חדירות בלתי חוקיות ובלתי מורשות ושימוש אסור ובלתי חוקי במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר. תכלית אינה נושאת ולא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות ובלתי חוקיות של גורמים שונים.

 

תכלית ממליצה על אמצעי הגנה על המחשב האישי שלך:

•          תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת.

•          תוכנת Firewall המפחיתה את הסיכוי לחדירה בלתי מורשית למחשב.

•          תוכנה לאיתור תוכנות "ריגול" כדי לשמור על פרטיותך פרטיות המבקרים באתר.

 

שימוש בסיסמאות
במידה ולצורך קבלת שירות אישי ניתן למבקר שם ,סיסמא, ו/או קוד משתמש אישי, הלקוח מתחייב כי הסיסמא, שם המשתמש ו/או קוד המשתמש האישיים שניתנו לו לצורך גישה למאגרי הנתונים ניתנו לו לצורך שימושו האישי בלבד ואין לו כל זכות להעביר את פרטי הגישה ללא אישור מראש של קבוצת תכלית תעודות סל.

 

כללי זהירות בבחירת סיסמה

•          יש להימנע מבחירת סיסמה קלה לשחזור או להעתקה.

•          אין לעשות שימוש ברצף אותיות או ספרות, דוגמת: 12345678 או abcdefghi.

•          רצוי שהסיסמה לא תכיל את פרטיך האישיים: שם פרטי, שם משפחה, תאריך יום הולדת, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק וכדומה. מומלץ להחליף ולעדכן את הסיסמה לעתים קרובות.

•          בעת כניסתך לשירות, חשוב לוודא שמסך המחשב אינו גלוי לאנשים אחרים.

•          אין להחזיק את הסיסמה בצמוד לקוד המשתמש, ליד המחשב או במקום שיקל על אחרים למצוא אותה.

•          יש להימנע משמירת קוד המשתמש והסיסמה בקבצים שבמחשב האישי.

•          אין לאפשר לדפדפן לשמור סיסמאות באופן אוטומטי.

 

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט
גופים פיננסים רבים ברחבי העולם, ותכלית ביניהן, מהווים יעד לניסיונות הונאה של גורמים עוינים. גורמים אלה מפעילים, בין היתר, שיטות מתקדמות במטרה לאסוף נתוני לקוחות באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות המכילות קישור לאתרים מתחזים. איום זה מחייב נקיטת אמצעי זהירות הן על-ידי המבקרים באתר תכלית והן על ידי תכלית.

 

 

להלן שורה של כללים והמלצות שמסייעים לשמור ולהגן על הפרטים האישיים המשמשים בגלישה לאתר תכלית:

•          יש להקליד את כתובת אתר תכלית באופן ישיר ולא להיכנס לאתר על-ידי קישורית.

•          יש לבחון בקפידה את הודעות הדוא"ל המפנות לאתר תכלית ולוודא שאכן נשלחו על-ידי הגורמים המוסמכים בתכלית.


בין הסימנים המעידים להודעות המתחזות לאחר:

•          הודעות דוא"ל המבקשות במפורש שליחת פרטי זיהוי. במקרים אלו יש לוודא עם נציג שירות מתכלית שההודעה אכן נשלחה על ידי החברה.

•          בכל כניסה לאתר דרך קישור המופיע בהודעת הדוא"ל, יש לוודא שאכן הגעת לאתר תכלית באינטרנט שכן בפעולות הונאה משתמשים באתרים מתחזים, הנראים כהעתק מדויק של אתר תכלית הרשמי.

•          אין לשלוח בדוא"ל פרטים אישיים (שם משתמש, סיסמאות, מספר כרטיס אשראי) לאף גורם, גם אם הוא מזדהה כתכלית או מזוהה עמה.

•          למרות שתכלית עלול לבקש מלקוחותיו לעדכן את פרטיו האישיים מעת לעת, אם הודעות אלו יאיצו בלקוח למסור/לעדכן את פרטיו ברישומי תכלית (בדוא"ל או דרך אתר תכלית לכאורה) תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמלא את הדרישה יש לחשוד בהודעה כהודעה מזויפת.

•          במידה והודעת דוא"ל נראית חשודה, אין ללחוץ על הקישורים המופיעים בה.

•          אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל שקיבלת מתכלית, יש להודיע מידית למוקד התמיכה הטלפונית.


כללי
תכלית רשאית לשנות, להוסיף ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת לעיל.
אם אינך מסכים עם מדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.