נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

פניות הציבור

 

יש לך תלונה, פנייה, או אולי מחמאה בעניינים הנוגעים לתכלית תעודות סל?

 

הממונה על פניות הציבור של תכלית תעודות סל יקבל את פניותיהם של מחזיקי תעודות הסל של החברה, יטפל בהן, ויעביר לפונים מידע ברור, מלא וענייני.

 

מי יכול לפנות? כל מחזיק בתעודות סל של החברה, רשאי לפנות אל הממונה על פניות הציבור בכל פניה או תלונה בקשר עם פעילות תעודות הסל שבניהולה של החברה, ובלבד שהפניה תיעשה בכתב ובהתאם ליתר הוראות המפורטות בתמצית מערכת הכללים של החברה.

 

כיצד ניתן לפנות לנציב פניות הציבור? פניה אל הממונה על פניות הציבור של החברה, תיעשה בכתב בלבד.

 

ניתן להגיש פניות באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: pniyot@mtds.co.il 

בכתב לכתובת: דרך ששת הימים, בני ברק - מגדל צ'מפיון (עבור תכלית תעודות סל);

באמצעות פקס שמספרו: 03-7904481.

טלפון לבירורים: 03-7904450.

 

שעות הפעילות לצורך מעקב אחר טיפול בפניות ומתן הסבר על אופן הגשת פניות יהיו בימים בהם מתקיים מסחר בבורסה בין השעות 10:00 ל-13:30.

 

למעבר לתמצית מערכת הכללים וטבלת המועדים למענה על פניות ציבורלחץ כאן

 

אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם.

 

בכבוד רב,

עו"ד צחי פייס,

הממונה על פניות הציבור,

תכלית תעודות סל.