נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדריך שורטים (תעודות סל בחסר)

 

לתכלית תעודות סל ישנם שני סוגים של תעודות סל בחסר (שורט) ושתי תעודות סל ממונפות (לונג). לכל תעודת סל יש מנגנון חישוב ורמת מינוף אחרים:

 

1. שורטים במינוף משתנה

התעודה עוקבת באופן הפוך אחר המדד, כך שעל כל שינוי של נקודה במדד, מחיר התעודה ישתנה בנקודה בכיון ההפוך.

 

מינוף התעודה

לתעודה קיים מנגנון מינוף אותו ניתן לחשב בצורה הבאה:

 

המינוף שווה למחיר נכס הבסיס (מדד) לחלק למחיר התעודה.

דוגמא:

 חישוב מנגנון מינוף

 

כלומר, כאשר המדד יהיה בשער 1000, תזוזה של 1% במדד, תגרום לשינוי של 1.42% במהופך במחיר תעודת הסל. על המשקיע לבדוק את מינוף התעודה טרם רכישתה על מנת להתאים את סכום ההשקעה המבוקש.

 

מנגנון המרה כפויה

בתעודות סל של תכלית, קיים מנגנון המרה כפויה, כאשר נכס הבסיס מגיע ל- 80% מערך הקבוע המצוין בתשקיף, למעט מקרים מיוחדים בהם ההמרה הכפויה נעשית ב- 70%.

 

2. שורטים במינוף קבוע (כפליים יומי / פי 2)

להלן דוגמא הממחישה את השינויים במחיר התעודה בהתאם לשינוי במדד:

 

 

מדד

תעודת סל

פתיחה יום א'

1000

1000

שינוי יום א'

20%-

40%+

פתיחה יום ב'

800

1400

שינוי יום ב'

10%+

20%-

פתיחה יום ג'

880

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לראות כי לאורך התקופה, ירד המדד ב- 12%, לעומת תעודת הסל שעלתה ב- 12%. יש לציין כי בכל יום תכלית מבצעת תיקנון יומי, על מנת ליצור חשיפה כפולה מדוייקת.

 

 3. תעודת סל ממונפת (לונג) / אגרסיבית

תעודת סל מורכבת המשתנה בגובה פעמיים שינוי ערך המדד אחריו היא עוקבת, כך שעל כל שינוי של נקודה במדד, מחיר תעודת הסל ישתנה בשתי נקודות.

 

מינוף התעודה

לתעודה קיים מינוף השווה למחיר המדד כפול 2 ולחלק במחיר התעודה.

 

 מינוף לונג

 

מנגנון המרה כפויה

לתעודת הסל קיים מנגנון המרה כפויה כאשר המדד הקובע להמרה יהיה מדד הבסיס מחולק ב- 1.6 כפול הריבית הצבורה.

 

 

לדף ראשי תעודות סל בחסר (שורט)

לדף ראשי תעודות סל ממונפות (לונג)

 


מדריכים נוספים:
מהי תעודת סל
מאפייני תעודות סל
סוגי תעודות סל
תכלית נפט
מדריך בלובמברג